• checkSvar inden for 3
    arbejdstimer
  • checkSoftware og licens
    opgraderinger
  • checkOnline træning og
    konsultation
Din kurv:
0 Varer - 0 DKK

Garanti

 

Der er 2 års garanti fra fakturadatoen på alle varer fra Bildiagnose.dk, undtaget de varer hvor andet er påskrevet. Garantien dækker ikke fejl eller mangler forårsaget direkte eller indirekte af forkert brug, dårlig vedligeholdelse, vold eller uautoriseret brug af enheden eller software (for eksempel hvis strøm stikket eller datakablet bliver trukket før en software opdatering er afsluttet). Garantien gælder ikke hvis forseglingen er brudt.

 

Garantikrav på produkter med defekt skal meldes til Bildiagnose.dk inden for en rimelig tid, fra den dag varsel. Hvis dette ikke sker mister kunden retten til garantikrav. Kravet skal meldes til Bildiagnose.dk indenfor 2 uger fra dagen hvor defekten er opstået, før kravet om garanti gælder. Køberen er forpligtiget til at fremvise defekten hvis Bildiagnose.dk anmoder om dette.

 

Køberen skal afsende produktet sikkert pakket ind, og vedlægge en kopi af fakturaren. Bildiagnose.dk skal forsynes med tracking koden når forsendelsen har fundet sted. Leveringsomkostninger bliver dækket af køberen. I tilfælde af fejl eller mangler forårsaget direkte eller indirekte af forkert brug, dårlig vedligeholdelse, vold eller uautoriseret brug af enheden eller software (for eksempel hvis strøm stikket eller datakablet bliver trukket før en software opdatering er afsluttet), dækker køberen både reparations og forsendelses omkostninger.

 

Hvis en køber ønsker at bruge garantikravet skal produktet sendes til:

Stulginskio st. 41G, LT-48313 Kaunas, Lithuania

 

Bildiagnose.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Bildiagnose.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Launch Carman Autel Delphi Fcar Magneti Marelli
© Bildiagnose.dk, 2014 All rights reserved
Made in Denmark by . Software: